Улмира Садиркулова Салкынбековна
САБАҚТЫ ТИІМДІ ЖОСПАРЛАУДА САРАЛАУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ ПАЙДАСЫ ҚАНДАЙ?
Гулима Садиркулова Салкинбековна
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ХАЛҚЫМЫЗҒА РУХАНИ ЖОЛ КӨРСЕТЕТІН НАҚТЫ БАҒДАР
Гулжаухар Айдарбекова Базарбаевна
МҰҒАЛІМНІҢ РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ ДАҒДЫСЫН ҚАЛАЙ АРТТЫРАМЫЗ?
Айгуль Азимжанова Касымхановна
ОҚУШЫНЫ ПАРАСАТТЫ, САНАЛЫ АЗАМАТ ЕТІП ТӘРБИЕЛЕУ – ҰСТАЗ БОРЫШЫ
Сайяра Пирназарова Джумабаевна
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. ОДУШЕВЛЕННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Азиза Каюмова Каримкуловна
МАСТЕР КЛАСС «ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА»